Kredyt bez BIK - czy to w ogóle możliwe?

Pieniądze

Można przypuszczać, że kredytami bez weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) są zainteresowane przede wszystkim osoby, które wcześniej miały problemy z terminową spłatą swojego zadłużenia. Myśląc o takich czytelnikach oraz pozostałych osobach zainteresowanych szybkimi pożyczkami sprawdziliśmy, czy kredyty bez BIK rzeczywiście są dostępne dla polskich klientów.

Banki oraz SKOK-i zawsze muszą sprawdzać BIK…

Określenie „kredyt bez BIK” w praktyce można rozumieć dwojako. Jeżeli zrozumiemy je w najprostszy sposób, to niestety okaże się ono nieco sprzeczne. Udzielanie kredytów zostało bowiem ustawowo zarezerwowane dla banków i SKOK-ów. Wspomniane instytucje ze względu na ich objęcie nadzorem finansowym (KNF), muszą dokładniej sprawdzać klientów aniżeli firmy pozabankowe. Właśnie dlatego kredyt bez BIK na pewno będzie niedostępny dla klienta banku lub SKOK-u. Taka zasada dotyczy zarówno kredytów na cele konsumpcyjne, jak i kredytów udzielanych małym przedsiębiorcom.

Warto także pamiętać, że banki oraz SKOK-i jako instytucje przyjmujące depozyty nie mogą udzielać kredytów i pożyczek w ramach bardzo uproszczonych procedur. Chodzi między innymi o kredyty na dowód i kredyty bez zaświadczeń o zatrudnieniu. Wyjątek dotyczy jedynie kredytów i pożyczek o bardzo małej wartości. Nie wszystkie banki korzystają jednak z możliwości stosowania bardziej liberalnych zasad oceny klienta w przypadku kredytów o małej kwocie. Klienci niektórych instytucji bankowych nawet przy pożyczaniu sumy wynoszącej na przykład 3000 zł - 4000 zł będą musieli pokazać zaświadczenie o dochodach i/lub zatrudnieniu.

Chwilówka bez BIK to także kredyt konsumencki

Takie określenia jak „kredyt bez BIK” oraz „kredyty bez BIK” okażą się mniej sprzeczne jeśli przypomnimy sobie, że w polskim prawie występuje pojęcie kredytu konsumenckiego. Obejmuje ono zarówno kredyty z banków i SKOK-ów na prywatne cele konsumpcyjne, jak i pożyczki pozabankowe oferowane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej (konsumentom). Warto podkreślić, że ta sama osoba może być konsumentem w rozumieniu przepisów jeśli pożycza pieniądze na cele prywatne i jednocześnie przedsiębiorcą w przypadku podpisywania umowy kredytu lub pożyczki finansującej działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o zasady ochrony konsumentów, to pożyczki pozabankowe bez BIK na prywatne cele oraz kredyty gotówkowe dla klientów indywidualnych funkcjonują tak samo. Chodzi między innymi o konieczność dostarczenia klientowi formularza informacyjnego, limity kosztu pozaodsetkowego (głównie prowizji) i ograniczenia związane z naliczaniem kosztów wcześniejszej spłaty.

W ramach podsumowania, warto jeszcze raz podkreślić, że określenia „kredyt bez BIK” i „kredyty bez BIK” są sensowne jeśli weźmiemy pod uwagę zaliczenie pożyczek pozabankowych bez BIK do kategorii kredytów konsumenckich. Osoby potrzebujące pieniędzy powinny o tym pamiętać i zrezygnować z szukania kredytu w banku lub SKOK-u, który nie będzie powiązany z weryfikacją w Biurze Informacji Kredytowej. Obecnie tylko nieliczni pożyczkodawcy nie współpracują z BIK-iem. Do Biura Informacji Kredytowej zapytania wysyłają natomiast wszystkie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.