Chwilówki i kredyty - jakie są różnice?

Pusta skarbonka

Chwilówki są już dobrze znane nawet osobom, które zwykle nie korzystają z takiego wsparcia finansowego. Mimo tego pytanie o różnice pomiędzy szybkimi pożyczkami i kredytami może przysparzać kłopotów wielu naszym rodakom. Właśnie dlatego przygotowaliśmy artykuł, który wyjaśnia dlaczego chwilówki nie są kredytami (i vice versa). Warto wiedzieć, że chwilówki posiadają pewne cechy, których ze względu na przepisy nie może mieć żaden kredyt oferowany przez bank lub SKOK, czyli spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Zasady udzielania chwilówki nie są tak restrykcyjne

Główna różnica związana z kredytami oraz chwilówkami dotyczy instytucji, które mogą oferować takie produkty finansowe. W tym kontekście warto przypomnieć, że udzielanie kredytów zostało ustawowo zarezerwowane dla banków oraz SKOK-ów. Tylko wspomniane instytucje mogą przyjmować pieniądze na lokaty lub konta w celu późniejszego obciążenia ich ryzykiem. Chodzi o to, że pieniądze przekazane bankom i SKOK-om w ramach lokat oraz kont, później służą do sfinansowania akcji kredytowej, czyli udzielania kredytów. Instytucje pozabankowe nie mogą działać podobnie, ponieważ za przyjmowanie depozytów bez statusu banku lub SKOK-u grożą surowe kary.

Zakaz finansowania pożyczek poprzez przyjmowanie depozytów sprawił, że firmy pozabankowe udzielają chwilówek wyłącznie przy pomocy własnych środków (kapitału własnego) oraz pieniędzy pochodzących z wyemitowanych obligacji. Dzięki takiemu podejściu do finansowania działalności, pożyczkodawcy mogą udzielać chwilówek szybko i bez bardzo dokładnego sprawdzania wiarygodności klienta (np. bez zaświadczeń). Gdyby jakiś bank lub SKOK działał podobnie, to naraziłby się na kłopoty i sankcje ze strony nadzoru finansowego.

Chwilówki finansują wyłącznie bieżące potrzeby klienta

Kiedy pożyczki chwilówki pojawiły się na polskim rynku, to ich jednostkowa wartość była niewielka. Przez kolejne lata firmy pozabankowe stopniowo zwiększały maksymalną wysokość pożyczanych kwot. Właśnie dlatego w momencie pisania niniejszego artykułu, poza bankiem można było pożyczyć nawet 60 000 zł na 60 miesięcy. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że pomimo wzrostu maksymalnej wartości szybkich pożyczek, wiele z nich nadal jest bardzo małych. Wynika to również z faktu, że sporo banków w ramach kredytu gotówkowego nie pożyczy nam kwoty mniejszej niż 1000 zł i nie zgodzi się na okres spłaty krótszy niż 3 miesiące. Taka polityka sektora bankowego stworzyła lukę rynkową, którą zapełniły szybkie pożyczki.

W kontekście różnic pomiędzy kredytami i chwilówkami, warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Mianowicie szybkie pożyczki dla osób prywatnych finansują tylko i wyłącznie bieżące potrzeby konsumpcyjne (np. zakup pralki lub naprawę auta). W przypadku kredytów, sytuacja wygląda nieco inaczej. Banki i SKOK-i proponują nam bowiem liczne kredyty na zakup nieruchomości lub inwestycje firmowe.

Chwilówkowa ochrona konsumenta będzie podobna…

Tytułem podsumowania warto natomiast zwrócić uwagę na wspólną cechę chwilówek i kredytów (np. kredytów gotówkowych). Wszystkie takie produkty finansowe oferowane osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, automatycznie mają status kredytu konsumenckiego. Skutkuje to licznymi preferencjami dla klientów. Chodzi między innymi o ograniczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych i prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Przed zawarciem umowy chwilówki lub kredytu bankowego, konsument ma również prawo otrzymać specjalny formularz informacyjny.