Pożyczka dla zadłużonych - kto ją otrzyma?

Zadłużenie

Wiele osób z problemami finansowymi szuka wsparcia na rynku pozabankowym. W praktyce znalezienie pożyczki dla zadłużonych nie jest łatwe. Nie oznacza to jednak, że trzeba od razu rezygnować z poszukiwań. Ze względu na potrzeby wielu Polaków posiadających długi, postanowiliśmy wyjaśnić, czym cechuje się typowa pożyczka dla zadłużonych. Warto zdawać sobie sprawę, że osoba wybierająca taki produkt finansowy, zwykle nie uniknie dodatkowych zabezpieczeń pożyczanej kwoty.

Zabezpieczenia rekompensują większe ryzyko pożyczania

Firmy pozabankowe zwykle kojarzą się z bardziej ryzykownym pożyczaniem pieniędzy niż w bankach. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że niektóre takie firmy nie chcą zawierać umów z osobami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej. Ta tendencja wzmocniła się odkąd wprowadzono limity maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych (m.in. prowizji) w pożyczkach konsumenckich. Wcześniej wyższe ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy osobom zadłużonym było kompensowane przez większy koszt pożyczki. Po ograniczeniu maksymalnych kosztów pożyczkowych, pojawił się jednak problem. Właśnie dlatego pożyczkodawcy wypłacający pieniądze zadłużonym klientom, coraz częściej wymagają konkretnych zabezpieczeń - na przykład poręczenia, zastawu lub weksla. Stanowi to różnicę względem zdecydowanej większości pożyczek pozabankowych i kredytów gotówkowych z banków. Takie produkty finansowe zwykle są bowiem niezabezpieczone.

Gwarantem pożyczki dla zadłużonych nie może być każdy

Tak jak już wspomnieliśmy, pożyczki dla zadłużonych często są zabezpieczane przy pomocy gwarancji (poręczenia), zastawu lub weksla. Osobą udzielającą poręczenia nie może być każdy znajomy lub krewny pożyczkobiorcy. Taki poręczyciel (gwarant, żyrant) zostanie bowiem zmuszony do spłacania całej raty jeśli pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny. Właśnie dlatego od poręczyciela często wymagany jest odpowiedni dochód albo przynajmniej wystarczający majątek (np. własność nieruchomości).

Weksel to z kolei papier wartościowy, który potwierdza zobowiązanie pożyczkobiorcy do bezwarunkowej spłaty długu. Firmy pożyczkowe korzystają z weksli ze względu na prostą ścieżkę egzekucji zobowiązań. Trzeba szczególnie uważać na weksle in blanco. Cechują się one tym, że wierzyciel sam wpisuje ostateczną wartość zobowiązania dłużnika. Warto też wiedzieć, że weksel może być związany z bezwarunkowym poręczeniem długu (awalem), którego zasady są bardziej restrykcyjne niż przy zwykłym poręczeniu.

Zastawionego pojazdu niekiedy można będzie używać

Jeżeli zaś chodzi o zastaw, to warto nadmienić, że zapewnia on wierzycielowi prawo do zaspokojenia się w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych po sprzedaży określonej rzeczy ruchomej przez komornika. Zastawem najczęściej objęte są samochody oraz inne pojazdy. Jeżeli strony umowy pożyczki wybiorą zastaw rejestrowy, to dłużnik bez przeszkód będzie mógł korzystać z zastawionego przedmiotu. Wcześniej trzeba będzie jednak wpisać zastaw do specjalnej ewidencji.

Pożyczka pozabankowa pod zastaw „M” nie jest możliwa

W nawiązaniu do sposobów zabezpieczenia pożyczek dla zadłużonych, warto też wspomnieć o hipotece. Obecnie firmy pozabankowe nie mogą już pożyczać konsumentom środków pod zastaw nieruchomości. Warto pamiętać, że konsument to osoba wykorzystująca pożyczone od firmy pieniądze na cele niezwiązane bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Ze względu na przepisy, pożyczka hipoteczna od firmy pozabankowej jest możliwa tylko wtedy, gdy jej klientem będzie przedsiębiorca.